VVS-Teamet AB har som målsättning att tillgodose kundens behov i varje enskilt objekt. Vi är ett kvalitetstänkande och effektivt företag som har kunden i centrum. Som mål för detta arbetar vi efter ett utarbetat kvalitetsystem med inriktning på ISO 9001.

VVS-Teamet AB har som miljöpolicy att långsiktigt arbete med sådant material och sådan installationsteknik som skonsamt påverkar den inre och yttre miljön.

Vi skall bidra till ett hushållande av resurser samt utnyttja möjligheterna till åter-användning och återvinning. Vi skall bidra till att bevara naturen genom medvetet val av material och installationsmetoder.

Vår miljöpolicy är till för att främja vår kvalitetsutveckling och stärka vår image som miljömedvetet företag.